Jarim

Tắm trắng thảo dược

Theo chân diễn viên Tam Triều Dâng tắm trắng tại Viện thẩm mỹ Jarim

Trải nghiệm tắm trắng tại Jarim Spa