Hiền Hồ

Jarim là địa chỉ làm đẹp Hiền rất là tin tưởng. Không chỉ là vì spa của chị Lưu Hương Giang đâu mà vì Hiền thấy làm đẹp ở đây rất hiệu quả, nhiều anh chị nghệ sĩ cũng thường xuyên đến đây nữa. Da Hiền đẹp như thế này là nhờ 3 tháng trước cấy collagen căng bóng da ở Jarim đấy.