Hoàng Thùy Linh

Đến Jarim, Linh luôn có cảm giác vô cùng thư giãn. Nhân viên nhẹ nhàng, nhạc nhẹ nhàng, sắc xanh của Jarim cũng rất thanh nhã nữa. Linh đã trải nghiệm hơn nửa dịch vụ ở đây và lần nào cũng rất hài lòng cả hiệu quả và cách phục vụ.