Tam Triều Dâng

Dâng rất thích ghé Jarim chăm sóc da, nhất là tắm trắng. Da đen như Dâng mà chẳng cần hết liệu trình, tone da của Dâng đã sáng hơn rất nhiều. Mọi người khen và hỏi nhiều lắm. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ đến đây nhé.