Thu Phương

Phương thấy Jarim là một spa đủ tầm để làm hài lòng bất cứ khách hàng nào, celeb cũng vậy vì từ công nghệ đến chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng của Jarim đều làm rất tốt.