Jarim

LÀM TRẮNG DA

TRẮNG DA TRẺ HÓA CÔNG NGHỆ ĐIỆN DI ION VITAMIN C

1 buổi 1.000.000đ

10 buổi 8.000.000đ

TẮM DƯỠNG TINH CHẤT THIÊN NHIÊN

1 buổi 700.000đ

TẮM TRẮNG PARIS

1 buổi 3.000.000đ

10 buổi 25.000.000đ